Aliansz imahét 2016

Aliansz imahét 2016

Aliansz-logó-szines-300x291részlet a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) honlapjáról:

“Az elmúlt hónapokban erősödő konfliktusokról, háborúkról, terrorról, keresztyénüldözésről, ökológiai katasztrófákról szóló hírek ömlenek ránk, és láthatjuk a nyugati egyház egy részének megerőtlenedését is. Mindezek az evangéliumok végidőkkel kapcsolatos próféciáit juttatják eszünkbe. Értelmezhetjük az eseményeket politikai, szociológiai, történelmi szempontból is, de nekünk, keresztyéneknek sajátos feladatunk van ezen a világon. A missziói parancsot nem vonta vissza az Úr. Kísértése lehet az egyháznak a bezárkózás, a félelem vagy éppen a túlzott aktivitás, esetleg valamely politikai irányzat szekerét tologatva.

Isten az övéinek nem a félelem lelkét adta, „hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét” (1Tim 1,7). Ezt a hármat így együtt. A „háromlábú szék” egyik lába sem hiányozhat.

Mandátumunk a népek tanítvánnyá tétele erővel, szeretettel, józanul. A migránsok, menekültek nagyobb része muszlim. Az Isten által elhívott és megbízott keresztyének (különböző hátterűek) szerte a világban végzik feléjük is a biblikus, holisztikus missziót, komoly eredményekkel.

Az úgynevezett Iszlám Állam is lehet Isten kezében eszköz a Nyugat égbekiáltó bűneire való figyelmeztetéshez. Ezt az Úr tudja. Ugyanakkor a hívők „alkalmas és alkalmatlan időben”, helyen nem tehetnek mást, mint hogy hirdetik a világmegváltó evangéliumot.

Számtalan muszlim többségű országban keresztyén ébredést lehet tapasztalni. Az Európában élő muszlimok egy része is újjászületik Isten Lelke által. Ismerünk olyan németországi gyülekezeteket, amelyek tagságának nagyobb része korábban muszlim hátterű volt. Nem vagyunk naivak, tudjuk azt is, hogy hetente adnak át Európában mecseteket, a nemzetük népességének reprodukálására – a jólét részegsége miatt – képtelen európaiak fogynak, a muszlimok viszont szaporodnak.

A történelmet Isten tartja a kezében. „…az Úré a föld és annak teljessége.” (1Kor 10,26) Ahogy a Bibliában is olvassuk, és Luther is sokat hivatkozott rá, Isten mintegy „sakkozik” az uralkodókkal, népekkel. Egyiket bünteti a másikkal. Reménységünk csak az lehet, hogy kapunk időt, alkalmat a megtérésre. Mert megtérés nélkül nem fog menni. Sokan idegesek, ha a megtérés isteni követelményéről hallanak.

Higgyük el, megtérés nélkül elvész a világ, benne a Nyugat, Európa és országunk is az egyházakkal, templomokkal, missziói stratégiákkal együtt. Nem segít rajtunk a pénz, a hatalom, a fegyver, az ügyeskedés. Higgyük el, megtérés nélkül elvész a világ, benne a Nyugat, Európa és országunk is az egyházakkal, templomokkal, missziói stratégiákkal együtt. Nem segít rajtunk a pénz, a hatalom, a fegyver, az ügyeskedés.

A megtérés a gondolkodás megfordulását jelenti. Ha nem térünk vissza az Örökkévalóhoz, a Tízparancsolathoz és az evangéliumhoz, nincs tovább. Bűneink következményei utolértek minket, ránk dőlt a könyvespolc.

A missziót csak az Istenért és emberekért lángoló szívvel lehet végezni. Ez a krisztusi identitás lényege. Ha Isten ad még esélyt a jövőre, akkor csak így lehet folytatni. Nem látjuk, nem láthatjuk a jövőt. Lehet, hogy bekövetkezik a Nyugat hanyatlása, és dominánssá válik a benyomuló életerősebb kultúra. Azt is tudjuk, hogy Isten képes arra, hogy megváltoztassa ítéletes döntését. Ninive, a gonosz város megtért, és elmaradt az ítélet. Ezért kell nekünk elsősorban személyes és közösségi életünk megtérésével törődni, egyéni és közösségi szinten egyaránt. Meg kell, meg lehet térni személyes bűneinkből és a természet ellen elkövetett vétkekből. A Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) „ernyője” alatt tizennyolc missziós szervezet keresi Isten akaratát, vezetését a mai helyzettel kapcsolatban.”

Szeverényi János

 

Comments are closed.