Ökumenikus imahét 2013 Pécs

Ökumenikus imahét 2013 Pécs

130116-Okumenikus wcc_logoMit kíván tőlünk az Úr?

Mikeás 6:6-8

„Mivel járuljak az ÚR elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égőáldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az ÚR a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az ÚR! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” (Mik 6:6-8)

(Nem hivatalos fordítás!)

01.20. Vasárnap 16.00 Evangélikus  templom
Az Úrral járni – együtt a beszélgetésben
Farkas Béla RK. Plébános

1Móz 11:1-9 Bábel története, sokféleségünk öröksége
Zsolt 34:11-18 „Jöjjetek… hallgassatok rám”. Isten beszélgetésre hív
ApCsel 2:1-12 A Lélek kitöltetése, a megértés ajándéka
Luk 24:13-25 Beszélgetés az úton a feltámadott Úrral

 

01.21. Hétfő 18.00 Gyárvárosi rk. templom
Az Úrral járni – úton a megtört testű Krisztussal
Peterdi Dániel Ref. Püspökhelyettes

Ezék 37:1-14 „Életre kelnek-e még ezek a csontok?”
Zsolt 22:1-8 Az Úr Szolgája, gyalázva és gúnyolva, az Úrhoz kiált
Zsid 13:12-16 Menjünk Jézushoz „a táboron kívülre”
Luk 22:14-23 Jézus megtöri a kenyeret, önmagát ajándékozva szenvedése előtt

 

01.22. Kedd 18.00 Pünkösdi templom(Derűs u.)
Az Úrral járni – a szabadság felé
Ócsai Zoltán Evangélikus lelkész az ifjúság közreműködésével

2Móz 1:15-22 A héber bábák az Úr törvényének engedelmeskedtek, nem az egyiptomi fáraónak
Zsolt 17:1-6 A bizakodó imádság Isten szemében
2Kor 3:17-18 Isten gyermekeinek dicsőséges szabadsága Krisztusban
Jn 4:4-26 A Jézussal való beszélgetés a samáriai asszonyt valódi szabadságra vezeti

 

01.23. Szerda 18.00. Kertvárosi református templom
Az Úrral járni – a föld gyermekeiként
Kovács József Pünkösdi Sion Gyülekezet lelkésze

3Móz 25:8-17 A föld az Úré, nem személyes vagyon
Zsolt 65:5b-13 Isten gyümölcsöző kegyelmének kitöltetése a földre
Róm 8:18-25 A teremtett világ szabadulás után sóvárog
Jn 9:1-11 Jézus nyállal és sárral gyógyít

 

01.24. Csütörtök 18.00 Belvárosi rk. templom
Az Úrral járni – Jézus barátaiként
Strijk András Ortodox Diakónus

Ének 1:5-8 A szerelem és a szeretett személy
Zsolt 139:1-6 Megvizsgáltál engem és ismersz
3Jn 1:2-8 Krisztus barátai iránti vendégszeretet
Jn 15:12-17 Az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek

 

01.25. Péntek 18.00 Belvárosi Református templom
Az Úrral járni – akadályokon keresztül
Gyurkó József Metodista lelkész

Ruth 4:13-18 Ruth és Boáz gyermekei – áldás gyermekei
Zsolt 113 Az Úr a szűkölködők segítője
Eféz 2:13-16 Krisztus lebontotta a köztünk lévő elválasztó falat
Mt 15:21-28 Jézus és a kánaáni asszony – gyógyulás hit által

 

01.26 Szombat 18.00 Baptista templom (Bokor utca)
Az Úrral járni – szolidaritásban
Bartha Zsolt RK. Káplán

4Móz 27:1-11 Az öröklési jog a leánygyermekeké is
Zsolt 15 Ki tartózkodhat szent hegyeden?
ApCsel 2:43-47 A tanítványoknak mindenük közös volt
Lk 10:25-37 Az irgalmas samaritánus

 

01.27. 16.00 Vasárnap Székesegyház
Az Úrral járni – ünnepeljünk együtt
Szénási János Ref. lelkész

Hab 3:17-19 Ünneplés szükség idején
Zsolt 100 Az egész föld az Urat imádja
Fil 4:4-9 Örüljetek az Úrban mindenkor!
Lk 1:46-55 Mária éneke

Comments are closed.