Pünkösd – újra együtt

Pünkösd – újra együtt

Kedves Testvérek!

A vírushelyzet enyhülésével megnyitjuk imaházunk ajtajait. 2020.05.31-én 10.00-kor ismét szeretettel várunk mindenkit közös istentiszteleti alkalmunkra, amely egyben ünnepi alkalom is. Ennek során az Úrvacsora emlékjegyeit is magunkhoz vehetjük.

Az ünnep első napját délután egy közös sétával szeretnénk folytatni, befejezni. Másnap összejövetelt nem tartunk.

Szeretettel hívunk mindenkit, és fokozott óvatossággal, de lélekben készen legyünk együtt testvéri közösségben!

…alább olvasható az ezzel kapcsolatos részletezett levél

Kedves Gyülekezet!

 Hosszú hetek állnak a hátunk mögött, amikor nem saját akaratunkból, hanem az életünket körülvevő körülmények miatt nem tudtunk istentiszteletet tartani.

Az elöljárósággal folyamatosan figyeljük a történéseket, a járvánnyal kapcsolatos rendelkezéseket, valamint az MBE Operatív Tanácsának a javaslatait, iránymutatásait. Ezek figyelembe vételével pénteken beszélgettünk arról, hogy mikor lenne lehetséges, hogy újból istentiszteleten találkozzunk.

Arra a döntésre jutottunk, hogy az egyházi iránymutatásnak megfelelően az első istentiszteleti alkalmunkat Pünkösd vasárnapján fogjuk tartani. Ez azt jelenti, hogy ezen a napon délelőtt tíz órától lesz közösségi alkalmunk, amikor az istentiszteleti közösségben úrvacsorára is sor kerül majd. Vasárnap délután arra lesz lehetőség, hogy közös sétán kötetlen beszélgetésekben gyakoroljuk a közösséget. Az ünnep hétfőjén nem tartunk közös alkalmat.

A pünkösdöt követő időszakban szerdánként sor kerül majd a bibliórai közösségre, illetve vasárnaponként délelőtti istentiszteleteket fogunk tartani. Egyelőre nem tartunk délutáni alkalmakat.

 A közösségi alkalmakkal kapcsolatosan kérünk benneteket, hogy körültekintően vegyünk részt az együttlétben. Egyházunk Operatív Tanácsa az alább található útmutató szerint tanácsolja az újrakezdést, amelynek figyelembevételével készülünk, készüljünk a találkozásra!

 Útmutató a nyilvános gyülekezeti istentiszteletek újrakezdésének feltételeiről

1.         Javasoljuk a szabadtéri istentiszteletek megtartását a gyülekezetek rendelkezésére álló területen, ott és amikor ez lehetséges.

2.      Történjen rendszeres, gyakori fertőtlenítés az imaházban, és a kiszolgáló helyiségekben,

3.        Legyenek kézfertőtlenítők minden bejáratnál,

4.         Lehetőség szerint folyamatosan szellőztessünk!

5.   Érkezéskor és istentisztelet után közvetlen fizikai kontaktus nélkül történjenek a köszönések,

6.         A 1,5 m-es távolság betartása kötelező (kivétel az egy háztartásban élők között),

7.          Lehetőleg ne legyenek túl hosszúak az istentiszteletek és legyen limitált éneklés (az éneklés közbeni kivédhetetlen fertőzésveszély miatt),

8.      Úrvacsora csak kispoharas rendszerrel és még körültekintőbb fizikai előkészítéssel történjen,

9.   Amennyiben bemerítési alkalmat szervezünk, még fokozottabban figyeljünk a testi egészségre, és a vízbe tegyünk fertőtlenítőszert. Ennek mennyiségére nagyon figyeljünk oda.

10.      Az istentiszteletek közvetítését működtessük továbbra is, azok számára, akik még nem tudnak eljönni, illetve missziós céllal. A közvetítések során elsősorban a szolgálattevőket mutassuk!

11.      A betegek, illetve krónikus betegek ne jöjjenek a közösségi alkalmakra, így természetesen nem vehetnek részt a szolgálatban sem.

12.   65 éven felüliek csak saját felelősségre jöjjenek az istentiszteletekre. Biztassuk őket az online közvetítések követésére.

13.   Gyermekek számára az óvodákra vonatkozó jogszabályokat vegyük figyelembe. Eszerint jelenleg egy kiscsoportban maximum 5 fő lehet jelen.

Ne ítélkezzünk egymás felett. Vannak óvatosabb, körültekintőbb módon élő testvérek, és vannak bátrabbak, szabadabban gondolkodók.

„Van, aki az egyik napot különbnek tartja a másik napnál, a másik pedig egyformának tart minden napot: mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében.” (Róm 14,5)

Comments are closed.